โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 22 (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิชาเอกการบริหารธุรกิจ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 22

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มี.ค. 64

 ประกาศรับสมัคร

สมัครเรียน Online 

รายละเอียดการรับสมัคร >> http://www.xmba.ru.ac.th/index.php/annouce/90-20200908_regis22-2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 02-310-8230-1 และ 080-015-5865 

 

# 301
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved