เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี โลจิสติกส์ รุ่นที่ 3 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี โลจิสติกส์ รุ่นที่ 3

BBA Logistics and Supply Chain Management
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

>>> เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 3 <<<
 

2 กลุ่มเรียน

Sec.1 เรียนวันจันทร์ – พฤหัสบดี (เวลา 17.00 – 21.00 น.)
Sec.2 เรียนวันอาทิตย์ (เวลา 08.00 – 21.00 น.)

>> พร้อมพาไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ <<

 

กรอกใบสมัครออนไลน์ >> www.bbalogistics.ru.ac.th/regis

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> www.bbalogistics.ru.ac.th/register-log3

--------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานโครงการฯ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 502
โทรศัพท์ : 02-3108235 , 086-3367330 , 086-3367331 , 086-3367334

www.bbalogistics.ru.ac.th
FB : โลจิสติกส์ ป.ตรี ม.ราม
Line : bba.logru

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดเพิ่มเติม
# 3765
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved