โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 7/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 7/1 ภาค 2/2563 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2564

รายละเอียดการรับสมัคร >> http://www.skbba.ru.ac.th/apply/skbba-egister2021.html

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 59
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved