โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20

โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20
ตั้งแต่บัดนี้ - 2 เมษายน 2564
วัน-เวลาเรียน  : วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และ วันเสาร์ 09.00-16.00 น.
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0-2310-8483-9 (ต่อ 241)
0-2310-8493
08-9485-4845

 

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 347
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved