โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 10

สาขาวิขาการจัดการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง - 4 เมษายน 2564

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 0709 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม >> http://www.me.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 411
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved