โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท กลุ่มที่ 3 รุ่นที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

กลุ่มที่ 3 รุ่นที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

เรียนเฉพาะวันเสาร์วันเดียว เวลา 08.00 - 20.15 น.

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.mba-campus.ru.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 056-713448

# 144
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved