โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 2

จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

เรียนเฉพาะวันเสาร์วันเดียว เวลา 08.00 - 20.15 น.

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.mba-campus.ru.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 075-466147-8

 

# 192
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved