โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรินทร์ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรินทร์

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> www.y-mba.ru.ac.th

 

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 157
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved