โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program คณะบริหารธุรกิจ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program คณะบริหารธุรกิจ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร  >>> https://www.mbaoneday.com

# 454
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved