โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) วิชาเอกการจัดการ

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) วิชาเอกการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 
วิชาเอกการจัดการ
- แผนการศึกษา แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
- เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.00 น.
- ศึกษาดูงานในประเทศ
- หลักสูตร 2 ปี 40 หน่วยกิต
- ระบบเรียน แบบ block course บรรยายสดทุกชั่วโมง
- เรียน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
- คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน 2564
ด่วน รับจำนวนจำกัด 
รุ่นนี้ 179,000 บาท (แบ่งชำระ 7 งวด)
- สามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านบัตรเครดิต TMB 0% (3 เดือนใน 1 งวด)
- สามารถกู้สินเชื่อไทรทอง ของ ธนาคารออมสินได้

สมัครออนไลน์  
http://www.oros.ru.ac.th/.../S_Ap.../registrationForm.jsp...
สมัครด้วยตัวเอง 
สำนักงานโครงการฯ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (ทุกวัน เวลา 09.00 - 16.30 น.)
รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://www.excmba.ru.ac.th/apply/excmba-2-64.html
www.excmba.ru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 โทร : 02-3108213 , 081-627-2439 , 081-423-5069
 สายด่วน 087-249-8081
 ID Line : 0872498081
 E-mail : excmba@rumail.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 736
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved