คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “มาตรฐานและการตรวจสอบด้านวิศวกรรม ในวิถีชีวิตใหม่” (Engineering Inspection and Standard in New Normal)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “มาตรฐานและการตรวจสอบด้านวิศวกรรม ในวิถีชีวิตใหม่”

(Engineering Inspection and Standard in New Normal)

เปิดรับสมัครนำเสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

นำเสนอผลงานในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.

สมัครส่งผลงาน/เข้าร่วมฟังนำเสนอ/และรายละเอียดเพิ่มเติม

www.engrlw.ru.ac.th

Tel. 02 310 8570-71 ต่อ 236

 

# 1294
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved