สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลกและการสื่อสารดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครออนไลน์ที่ https://forms.gle/c8ViBoRCGzUhjUUZ6

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 7 ธันวาคม 2563 

รายละเอียดการรับสมัคร : www.iis.ru.ac.th/index.php/admissions/application-schedule

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการศึกษานานาชาติ ชั้น 7 อาคารสำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

โทร. 02 310 8895 ต่อ 128 / 092 295 2255 / 02 318 0155

E-mail: admission@iis.ru.ac.th / info@iis.ru.ac.th

Website: www.iis.ru.ac.th

Facebook: Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University

Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University (IIS-RU)

Application Online Now

https://forms.gle/c8ViBoRCGzUhjUUZ6

FROM NOW ON - 7 December 2020 

Information : www.iis.ru.ac.th/index.php/admissions/application-schedule

For more detail : Institute of International Studies (IIS-RU) 7-floors RU Printing press Building,

Ramkhamhaeng University

Tel. 02 310 8895 ext.128 / 092 295 2255 / 02 318 0155

E-mail: admission@iis.ru.ac.th / info@iis.ru.ac.th

Website: www.iis.ru.ac.th

Facebook: Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University

 

# 264
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved