โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> www.y-mba.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 225
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved