โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (หัวหมาก) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24 ภาคเรียนที่ 2/2563

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (หัวหมาก)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24 ภาคเรียนที่ 2/2563

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> www.y-mba.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 272
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved