โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรินทร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 2 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> www.y-mba.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 106
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved