โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

รุ่นที่ 22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกบริหารธุรกิจ 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดการรับสมัคร >> http://www.xmba.ru.ac.th/index.php/annouce/88-20200908_regis22

 

# 593
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved