คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี จำนวน 238 หน่วยกิต) รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มกราคม 2564

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี จำนวน 238 หน่วยกิต) รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มกราคม 2564

 

 

# 369
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved