โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 10/1 ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

รุ่นที่ 10/1 ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.excbba.ru.ac.th/apply/2563.html

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 174
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved