รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด (MBA : Marketing) รุ่นที่ 18

โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program)

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 18

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564

กลุ่มที่ 1 เรียนวันเสาร์วันเดียว

กลุ่มที่ 2 เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

สามารถดูรายละเอียดได้ที่
website :www.3m-it.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 714
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved