คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ปริญญาตรี 

ประจำภาค  2  ปีการศึกษา  2563


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด  และสมัครทาง  Internet  หรือสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ที่  www.eng.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี และใบสมัคร
ไฟล์แนบ 2 : Download File รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาเป็นรายวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pree-Degree) และใบสมัคร
# 682
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved