โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มที่ 2 รุ่นที่ 1 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มที่ 2 รุ่นที่ 1

(จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดตรัง, จังหวัดนครพนม)

เรียนเฉพาะวันเสาร์วันเดียว เวลา 08.00 - 20.15 น.

สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดเชียงราย โทร. 095 - 7196619

จังหวัดตรัง โทร. 086 - 6872378

จังหวัดนครพนม โทร. 087 - 0172851

จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.061 - 0643990

จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.089 - 8655936

# 344
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved