โครงการบริหารธุรกิจหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2563

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม 

***เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2563***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : 16 ตุลาคม 2563

สอบสัมภาษณ์  :  18 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  : 21 ตุลาคม 2563

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ ลงทะเบียนเรียน  : 25 ตุลาคม 2563

เปิดเรียน : 20 ธันวาคม 2563

 เรียน  วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น. 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.mbainnovationram.com

# 41
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved