ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ร่วมบริจาก ขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ​รีไซเคิลเป็นจีวรพระ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา ร่วมกับ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ร่วมบริจาก ขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว

รีไซเคิลเป็นจีวรพระ

# 1233
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved