รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาค1/2563

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563

Master of Business Administration (Industrial Management)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

หัวหมาก รุ่นที่ 16

เรียนเฉพาะวันเสาร์วันเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.mbaindustrial.com/

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ >>คลิกที่นี่<< 

# 183
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved