โครงการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ สาขาการจัดการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โครงการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ สาขาการจัดการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2563 ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 0709 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

รายละเอียดเพิ่มเติม >> www.me.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File โบรชัวร์รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
# 220
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved