สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญให้ใช้งานระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา "Traffy Fondue"

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญให้ใช้งานระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา "Traffy Fondue" ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค โดยระบบดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการทำงานบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และประสานงานแจ้งซ่อมภายในสำนักงานด้วยรูปแบบทันสมัย ใช้งานง่าย ช่วยลดปัญหาการสื่อสารผิดพลาด ทำให้เห็นข้อมูลง่าย รู้ปัญหาเร็ว ปรับกลยุทธ์ได้ทันเวลา

โดยระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาอาคารสถานที่ภาครัฐ ยุค 4.0 นั้น สามารถแจ้งผ่านไลน์แอดได้ที่ @traffyfondue++ และในส่วนของแพลทฟอร์มแจ้งซ่อมและบริการจัดการปัญหาในสำนักงาน สามารถดาวน์โหลด App Traffy Fondue ได้ทั้งระบบ Android และ iOS 

ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ LINE:@fonduehelp และ fondue@dga.or.th

# 516
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved