โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นปริญญาโท จังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program รับสมัครนักศึกษาใหม่

ชั้นปริญญาโท จังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563

 

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.advanced-mba.ru.ac.th

 

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 39
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved