จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46 (The 46th International Conference on Science, Technology and Technology-based Innovation: STT46) หัวข้อ "Power of Science to Achieve SDGs" ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.scisoc.or.th/stt

# 1999
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved