ม.รามฯรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง 30 ก.ค. - 2 ส.ค.นี้

ม.รามฯรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง 30 ก.ค. - 2 ส.ค.นี้

 
          มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยตนเองที่ ม.ร. หัวหมาก (อาคารเวียงคำ ชั้น 1) และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 (ทุกวัน) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่เตรียมหลักฐานครบถ้วนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครที่ไม่สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี และผู้สมัคร Pre-degree รวมทั้งผู้สมัครที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตทุกประเภท
           ขณะเดียวกันยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ใน 12 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์
          สำหรับ ส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครใน 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ สื่อสารมวลชน และรัฐศาสตร์ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ปราจีนบุรี อำนาจเจริญ นครพนม แพร่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง อุดรธานี ลพบุรี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ สงขลา เชียงใหม่ เชียงราย และพังงา
          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.regsi.ru.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24 หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng University
# 3927
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved