ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ฟรี

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ฟรี

งานแพทย์และอนามัย เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพภายนอกสถาบัน จึงร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก ๙  อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ อาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 3  เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รับทราบถึงภาวะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันตนเอง

        นอกจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (วิธีแปปสเมียร์) แล้ว ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการทุกท่าน จะได้รับการตรวจเลือดและตรวจสุขภาพฟรี โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

กลุ่มที่ 1 : สำหรับผู้ที่มีอายุ 25-29 ปี

 1. ตรวจเลือดเพื่อหาระดับน้ำตาลในเลือด (โรคเบาหวาน) เจาะปลายนิ้วซึ่งทราบผลทันที โดยไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
 2. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (โดยวิธีคลำก้อนเนื้อที่เต้านม)
 3. ตรวจวัดความดันโลหิตสูง ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 4. ตรวจวัดสายตา สั้นยาว ตาบอดสี ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

กลุ่มที่ 2 : สำหรับผู้ที่มีอายุ 30-34 ปี

 1. ตรวจเลือดเพื่อหาระดับน้ำตาลในเลือด (โรคเบาหวาน) เจาะปลายนิ้วซึ่งทราบผลทันที โดยไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
 2. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (โดยวิธีคลำก้อนเนื้อที่เต้านม)
 3. ตรวจวัดความดันโลหิตสูง ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 4. ตรวจวัดสายตา สั้นยาว ตาบอดสี ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 5. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธีแปปสเมียร์

         กลุ่มที่ 3 : สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และมี BMI เกิน 25 หรืออยู่ในภาวะอ้วนลงพุง

 1. ตรวจเลือดเพื่อหาระดับน้ำตาลในเลือด (โรคเบาหวาน) เจาะปลายนิ้วซึ่งทราบผลทันที โดยไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
 2. ตรวจเลือดเพื่อหาระดับไขมันคลอเลสเตอรอล (Chol) และไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (TG) ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดดี (HDL) และไขมันในเลือดชนิดไม่ดี (LDL) อีกด้วย โดยต้องงดน้ำและอาหาร ๖-๘ ชั่วโมง
 3. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (โดยวิธีคลำก้อนเนื้อที่เต้านม)
 4. ตรวจวัดความดันโลหิตสูง ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 5. ตรวจวัดสายตา สั้นยาว ตาบอดสี ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 6. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธีแปปสเมียร์

** ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 (รับจำนวนจำกัด) ที่

 • งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (ติดต่อได้ในวัน และเวลาราชการ)
 • ลงทะเบียนออนไลน์โดยสแกน QR CODE หรือคลิก https://forms.gle/4rQGwm77upwQ9k958
 • สอบถามรายละเอียด โทร 02-310-8066 และ 02-310-8069 (วัน และเวลาราชการ)
# 1167
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved