คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3

เพื่อเข้าศึกษาในเวลาราชการ 

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบด้วยตนเอง/สมัครออนไลน์/สมัครทางไปรษณีย์

รายละเอียด >> http://www.opto.ru.ac.th/

 
# 195
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved