โครงการบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่น 19/1 ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

โครงการบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่น 19/1 ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

 

  • จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

8 มิถุนายนถึง 18 กรกฎาคม 2563

  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

19 กรกฎาคม 2563

  • เริ่มเรียน

25 กรกฎาคม 2563

 

สนใจเชิญติดต่อที่สำนักงานโครงการ 02-310-8232,089-488-3561-2

http://www.bba.ru.ac.th

 
# 451
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved