หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

พิเศษ ลดค่าหน่วยกิต ภาค 1/2563

20%

ติดต่อรายละเอียดหลักสูตร

โทร 02-310-8496 มือถือ 084-9175337

http://www.islocal.ru.ac.th

https://www.facebook.com/islocal

 
# 309
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved