รับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์เท่านั้น บัดนี้ถึง29มิถุนายนนี้

#รับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์เท่านั้น #บัดนี้ถึง29มิถุนายนนี้
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ
ออนไลน์ (เท่านั้น) ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์
www.iregis2.ru.ac.th ทั้งส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก)
และส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด ทั่วประเทศ
#ไม่มีการรับสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันที่ 5-8 และ 26-29 มิ.ย.63

สำหรับ #เทียบโอนหน่วยกิตเริ่มสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่5มิถุนายนเป็นต้นไป
............
>>> ทั้งนี้ปรับลดค่าหน่วยกิต 40% สำหรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษา Pre-degree เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
.............
>> ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและ
ระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่
www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือ
ที่ www.regis.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2310-8614-24 หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng
University

# 2702
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved