คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

เพื่อเข้าศึกษาในเวลาราชการ โดยวิธีออนไลน์และทางไปรษณีย์

ดูรายละเอียดได้ที่  >> http://www.opto.ru.ac.th/

# 209
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved