ม.รามคำแหงประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ปรับลดค่าหน่วยกิต 40% สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ

ม.รามคำแหงประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา

ปรับลดค่าหน่วยกิต 40% สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ

 
          มหาวิทยาลัยรามคำแหงช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศปรับลดค่าหน่วยกิตลง 40% ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาเก่าและผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับทุกฝ่ายในหลายด้านรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นควรมีส่วนช่วยเหลือ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษา จึงปรับลดค่าหน่วยกิตลง 40% ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษาพรีดีกรี รวมทั้งผู้สมัครนักศึกษาใหม่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค “เป็นการลดค่าหน่วยกิตให้นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติทุกคณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”  ส่วนคณะ/สถาบันที่อยู่ในกำกับฯ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป
           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี ภาคปกติ ทั้งส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก)และส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์แล้ว ตั้งแต่บัดนี้-29 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ru.ac.th, www.iregis2.ru.ac.th, Facebook : PR Ramkhamhaeng University หรือโทร. 0-2310-8614-24
# 8154
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved