โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา B.B.A รุ่น 7

รับสมัคร เข้าศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ (B.B.A) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563 
อ่านรายละเอียด ได้ที่นี่ http://www.skbba.ru.ac.th/apply/skbba-egister.html

# 518
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved