โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ จังหวัดตรัง คณะบริหารธุรกิจ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

   โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ จังหวัดตรัง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) วิชาเอกการจัดการ
ศึกษาดูงานในประเทศหรือประเทศญี่ปุ่น แผนการเรียน แผน ข.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 16 เมษายนพ.ศ 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

http://www.excmba.ru.ac.th/

 
 
# 144
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved