โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

   โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)  วิชาเอกการจัดการ ศึกษาดูงานในประเทศ แผนการเรียน แผน ข.

โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ 2563

รายละเอียดการรับสมัคร 

http://www.excmba.ru.ac.th/

 
# 193
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved