แบบฟอร์มข่าวกระบวนวิชา ภาค s/62

แบบฟอร์มข่าวกระบวนวิชา ภาค s/62                     

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2563 เป็นการบรรยายผ่านสื่อออนไลน์ตามตารางเรียนในม.ร. 30 ทุกกระบวนวิชา ทั้ง ม.ร.หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา นั้น

                    ในการนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนแจ้งรายละเอียด “ข่าวกระบวนวิชา” ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ตามรายวิชาที่บรรยายผ่านระบบ RU Cyber Classroom ของคณะ ตามรายวิชาที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่นักศึกษาให้ทราบต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-310-8045-7

ไฟล์แนบ 1 : Download File Download แบบฟอร์ม PDF
ไฟล์แนบ 2 : Download File Download แบบฟอร์ม Word
# 539
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved