ม.ร.เปิดลงทะเบียน e-Testing 1 – 27 เม.ย.นี้

ม.ร.เปิดลงทะเบียน e-Testing

1 – 27 เม.ย.นี้

            สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดวันลงทะเบียนสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1- 27 เมษายน 2563 (เว้นวันที่ 6, 11-19 เมษายน 2563) หรือจนกว่าที่นั่งสอบเต็ม เวลา 9.10 - 15.30 น. ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 8

            กำหนดวันสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 7- 30 เมษายน 2563 (เว้น 11 - 19 เมษายน 2563) ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 200 บาท ทุกรหัส ทุกชั้นปี

            ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารสุโขทัย ชั้น 10 โทร.02-310-8790, 02-310-8901, 02-310-8951 www.easi.ru.ac.th หรือ       เฟซบุ๊ก : สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 

กระบวนวิชาที่เปิดสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 

กระบวนวิชาที่เปิดสอบ

APR3102

BAP3102

BIO1001

CHI1001

CHI1002

CMS1101

CMS1103

ECO1003

ECO1101

ECO1121

 

ENG1001

ENG1002

ENG2001

ENG2002

FOL4208

FRE1012

HIS1001

HIS1002

HIS1003

HIS1201

 

INT1004

INT1005 KOR2001 KOR2002 LAW1004

LIS1001

LIS1003

MCS1101

MCS1151

MCS2108

 

MCS2390

MCS4106

MCS4170 MGT1001

MGT2101 MGT2102

MGT3203

MGT3205

MGT4004

MKT2101

MKT3202

MKT3204

MTH1003

MTH1101

PAL1001

PAL1002

PHI1003

POL1100

POL2301

POL3301


 

POL4100

PSY1001

PSY2006

RAM1000

RUS1011

RUS1012

RUS2011

RUS2012

SCI1003

SOC1003

 

 

SOC2001

SOC2043

SOC2065

SOC4077

SOC4083

STA1003

STA2003

STA2016

THA1001

THA1002

THA1003

 

 

**กระบวนวิชาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบในช่วงลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง**

# 2962
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved