ม.รามฯ ปรับการเรียนภาคฤดูร้อนเป็นสอนผ่านออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ม.รามฯ ปรับการเรียนภาคฤดูร้อนเป็นสอนผ่านออนไลน์

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรับการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  เป็นระบบออนไลน์ผ่าน RU Cyber Classroom และ Course on-demand งดบรรยายในชั้นเรียนที่ม.ร. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงหามาตรการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 นี้ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากการลงทะเบียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th และแอปพลิเคชั่น RU REGIS โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มีนาคม 2563 ตามที่ประกาศไปแล้วนั้น

                    สำหรับ การบรรยายในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัย มีมติให้ปรับการเรียนการสอนจากเดิมที่มีการบรรยายในชั้นเรียนทั้ง ม.ร.  หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา เป็นการบรรยายผ่านสื่อออนไลน์ใน 2 ระบบ ได้แก่ การถ่ายทอดสด
การบรรยายผ่านระบบ RU Cyber Classroom
ที่ http://www.cyberclassroom.ru.ac.th และ
การบรรยายผ่านระบบ Course on-demand ที่ http://www.m-learning.ru.ac.th ตามตารางเรียนในม.ร. 30 ทุกกระบวนวิชา หากนักศึกษาไม่สามารถรับชมการบรรยายสดได้ทัน สามารถดูคำบรรยายย้อนหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ทั้ง 2 ช่องทางยังสามารถเข้ารับชมผ่านทางเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ที่ www.ru.ac.th ส่วนวิชาที่มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ หรือฝึกปฏิบัติการ ให้แต่ละคณะพิจารณาเท่าที่มีความจำเป็น และต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่มหาวิทยาลัยและกรมควบคุมโรคประกาศ นอกจากนี้ นักศึกษาส่วนภูมิภาค สามารถเรียนผ่านระบบ Course on-demand ตามตารางเรียนที่กำหนด และมหาวิทยาลัยยังอำนวยความสะดวกให้นักศึกษา สามารถสั่งซื้อตำราเรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักพิมพ์ ม.ร. ที่ www.rupress.ru.ac.th ด้วย

                    "รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนทางไกลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ ดังนั้น เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เช่นนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาจึงจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ในภาคฤดูร้อนนี้ โดยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อการเรียนการสอนที่อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา อีกทั้งมีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เชื่อมั่นว่าจะสามารถรองรับความต้องการของนักศึกษาได้ ซึ่งการสอนผ่านช่องทางออนไลน์นี้จะดำเนินการเฉพาะภาคฤดูร้อน/2562 เท่านั้น หากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติจะจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป” รักษาราชการแทนอธิการบดีม.ร. กล่าวในที่สุด

# 2936
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved