คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการ "ผู้ตรวจสอบอาคาร" ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการ

"ผู้ตรวจสอบอาคาร" ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ได้ที่ www.engrlw.ru.ac.th

 

# 461
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved