โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 10 และรุ่นที่ 10/1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A) สาขาวิชาการจัดการ

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

รุ่นที่ 10 และรุ่นที่ 10/1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A) สาขาวิชาการจัดการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.excbba.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 1009
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved