การกำหนดเวลาการทดสอบภาษาไทยของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ ภาค 1/2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563
ขอให้ผู้สมัครดังกล่าว มาดำเนินการตามขั้นตอนการทดสอบภาษาไทย

ก่อนการสมัครเป็นนักศึกษา

 

# 2026
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved