ประกาศผลสอบโครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ผลสอบของโครงการฯ ใช้แทนผลสอบของมหาวิทยาลัยฯ ได้ 

เข้าระบบได้ที่

http://www.iregis2.ru.ac.th/ru_acad

# 7831
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved