!!! ขยายเวลา !!! รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ รุ่นที่ 9 (รอบที่ 2)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 9

ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2562

สมัคออนไลน์ ได้ที่ >> www.me.ru.ac.th

# 929
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved