"ขยายเวลารับสมัคร" นักศึกษาปริญญาโท โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders) รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2561

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท 

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

M.B.A. for Visionary Leaders รุ่นที่ 19

ปีการศึกษา 2561

>>> กลุ่มวิชาเอกการจัดการ <<<

คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์

เรียนวันอาทิตย์วันเดียว  เวลา  08.00 - 21.00 น.
ศึกษาดูงานในประเทศ  หรือประเทศฝรั่งเศส

ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

** ด่วน รับจำนวนจำกัด !!! **

ค่าใช้จ่ายแบ่งชำระ  7  งวด  บัตรเครดิต  0% (ตามเงื่อนไขธนาคาร)

>>> คุณสมบัติ <<<

-         จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้

-         ไม่จำกัดเกรดการศึกษา

-         ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน

-         ไม่จำกัดอายุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์       : >>> www.vl.ru.ac.th <<<

โทรศัพท์     :  02-3108900 , 081-6457865

E – mail     :  Visionary_Leaders@hotmail.co.th

Facebook  :  VisionaryLeadersRamkhamhaeng

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
# 829
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved