โครงการพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท รุ่นที่ 20

โครงการพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ปริญญาโท รุ่นที่ 20
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> http://www.pol.ru.ac.th/  หรือ  http://www.mpe.ru.ac.th/
 
 
ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ไฟล์แนบ 2 : Download File โบรชัวร์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
# 2105
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved