โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) วิชาเอกการตลาด รุ่นที่ 14 "วันอาทิตย์วันเดียว"

 

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ 14

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
โดยทางโครงการฯ ได้เปิดบัญชีการรับสมัครออนไลน์ไว้กับธนาคารทหารไทย สาขารามคำแหง 
ชื่อบัญชี "มร. โครงการพิเศษ IT" โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 156-1-07313-9
Comcode : 0652

สามารถดูรายละเอียดได้ที่
website :www.3m-it.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ไฟล์แนบ 2 : Download File โบรชัวร์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
# 2022
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved